D-HLR - Första Hjälpen/Hjärt-lungräddning med hjärtstartare 3 tim


GA Mänsklig Omtanke i Åstorp

D-HLR


Utbildningsmål

Att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om

en skadad eller sjuk person


Utbildningsinnehåll:


  • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
  • De första kritiska minuterna
  • Kontroll av medvetande och livstecken
  • Skapa fria luftvägar
  • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
  • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
  • Öva Hjärt-Lungräddning
  • Genomgång och träning med en halvautomatisk Hjärtstartare
  • Veta när HLR ska avbrytas
  • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulansFörkunskaper:

Inga förkunskaper behövs


Tidsåtgång

3 timmar

Grundpris: 5350 kr 6-12 Deltagare