Barnolycksfall/HLR Barn 3, 4,5 eller 6 tim

 

GA Mänsklig Omtanke i Åstorp

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på barndockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans
 • Topp till tå undersökning
 • Stoppa blödning, lägga tryckförband
 • Veta vad en cirkulationssvikt är samt kunna hantera

ett barn som hamnat i en cirkulationssvikt

 • Sår och brännskador
 • Psykiska reaktioner
 • I denna utbildning ingår en tillämpningsövning (olycka)

 

Tidsåtgång

6 timmar

Grundpris: 9500 kr 6-12 Deltagare

 

 

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på barndockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans

 

Tidsåtgång

3 timmar

Grundpris: 5100 kr 6-12 Deltagare

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på barndockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans
 • Topp till tå undersökning
 • Stoppa blödning, lägga tryckförband
 • Veta vad en cirkulationssvikt är samt kunna hantera

ett barn som hamnat i en cirkulationssvikt

 • Psykiska reaktioner

 

Tidsåtgång

4,5 timmar

Grundpris: 7500 kr 6-12 Deltagare

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs

HLR med inriktning Barn

 

Utbildningsmål

Att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om ett skadat eller sjukt barn.

 

Utbildningsinnehåll: