Barnolycksfall/HLR Barn 3, 4,5 eller 6 tim


GA Mänsklig Omtanke i Åstorp

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på barndockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans
 • Topp till tå undersökning
 • Stoppa blödning, lägga tryckförband
 • Veta vad en cirkulationssvikt är samt kunna hantera ett barn som hamnat i en cirkulationssvikt
 • Psykiska reaktioner


Tidsåtgång

4,5 timmar

Grundpris: 7500 kr 6-12 Deltagare

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på barndockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans


Tidsåtgång

3 timmar

Grundpris: 5100 kr 6-12 Deltagare

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs

HLR med inriktning Barn


Utbildningsmål

Att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om ett skadat eller sjukt barn.


Utbildningsinnehåll:

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på barndockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans
 • Topp till tå undersökning
 • Stoppa blödning, lägga tryckförband
 • Veta vad en cirkulationssvikt är samt kunna hantera ett barn som hamnat i en cirkulationssvikt
 • Sår och brännskador
 • Psykiska reaktioner
 • I denna utbildning ingår en tillämpningsövning (olycka)


Tidsåtgång

6 timmar

Grundpris: 9500 kr 6-12 Deltagare