Första Hjälpen Hjärt-lungräddning Vuxen 3, 4,5 eller 6 tim


GA Mänsklig Omtanke i Åstorp

 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation 
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på vuxendockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans
 • Topp till tå undersökning
 • Stoppa blödning, lägga tryckförband
 • Veta vad en cirkulationssvikt är samt kunna hantera en person som hamnat i en cirkulationssvikt
 • Psykiska reaktioner


Tidsåtgång

4,5 timmar

Grundpris: 7650 kr. 6-12 Deltagare

Förkunskaper:

Inga förkunskaper behövs

L-ABC


Utbildningsmål

Att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om en skadad eller sjuk person


Utbildningsinnehåll:


 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation 
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på vuxendockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans


Tid åtgång

3 timmar

Grundpris: 5350 kr 6-12 Deltagare


 • Livsfarligt läge - Andning, Blödning, Cirkulation 
 • De första kritiska minuterna
 • Kontroll av medvetande och livstecken
 • Skapa fria luftvägar
 • Lägga i stabilt sidoläge för att säkra den fria luftvägen
 • Vid medvetslöshet eller andningsstopp / Larma 112
 • Öva Hjärt-Lungräddning på vuxendockor
 • Veta när HLR ska avbrytas
 • Stanna kvar och övervaka i väntan på ambulans
 • Topp till tå undersökning
 • Stoppa blödning, lägga tryckförband
 • Veta vad en cirkulationssvikt är samt kunna hantera
 • en person som hamnat i en cirkulationssvikt
 • Ett tillvalsämne
 • Psykiska reaktioner
 • I denna utbildning ingår en tillämpningsövning (olycka)
 • Tillvalsämnen:
 • Härt och kärlsjukdomar
 • Sår och brännskador
 • Allergi, astma, epilepsi och diabetes
 • Elskador
 • Förgiftningar
 • Psykologisk Första Hjälpen


Tidsåtgång

6 timmar

Grundpris: 9600 kr. 6-12 Deltagare