Första Hjälpengruppen i Umeå

 

GA Mänsklig Omtanke i Åstorp

Bilder när Första Hjälpengruppen Uman

i Umeå övade på en grupp blivande Första Hjälpare

som just hade gått grundutbildningen i HLR